โทร.02-540-3333 info@upd.co.th

โรงเรียนสอนขับรถยูพีดี

สอนขับรถยนต์ 6 ชม.

 

สอนขับรถยนต์ 6 ชม. หลักสูตรเสริมเพิ่มทักษะขับขี่อย่างปลอดภัย

หลักสูตรสอนขับรถยนต์ (เกียร์ธรรมดา หรือ เกียร์อัตโนมัติ สำหรับผู้มีใบขับขี่แล้ว) 6 ช.ม. หลักสูตรมาตราฐาน

สอนขับรถยนต์ 6 ชม.

เหมาะสำหรับผู้มีพื้นฐานการขับรถหรือมีใบอนุญาตขับรถยนต์แล้ว แต่ขาดความมั่นใจและทักษะในการขับขี่ หลักสูตรมาตราฐาน

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

สมัครเรียน