โทร.02-540-3333 info@upd.co.th

โรงเรียนสอนขับรถยูพีดี

หลักสูตรขับรถยนต์

 

สอนขับรถยนต์

สอนขับรถยนต์หลักสูตรสอนขับรถยนต์ มาตรฐาน 4 ขั้นตอนพร้อมสอบใบขับขี่ได้ที่โรงเรียน ทั้งเกียร์ออโต้ และ เกียร์ธรรมดา รับรองโดยกรมการขนส่งทางบก

ขั้นตอนที่ 1

หลักสูตรขับรถยนต์ ทั้งภาคทฤษฎี และปฎิบัติ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัย มารยาทในการขับรถและสาเหตุและการป้องกันอุบัติเหตุ ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษารถยนต์และอุปกรณ์ควบคุมภายในรถยนต์

ขั้นตอนที่ 2

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถยนต์ เช่น การใช้ รถเกียร์ธรรมดาหรือ รถเกียร์ออโต้ การบำรุงรักษารถและการตรวจเช็ครถประจำวัน การเตรียมความพร้อมในห้องโดยสารก่อนออกรถ การควบคุมและบังคับรถให้เคลื่อนที่ และการหยุดรถ การใช้คลัตช์ คันเร่ง และเบรกอย่างถูกต้อง เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 3

การฝึกหัดขับรถตามท่าฝึกต่าง ๆ เป็นการฝึกทักษะในก่อนออกถนนจริง เช่น การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า การควบคุมความเร็วของรถ (การขับรถซิกแซกหรือการขับรถในทางโค้งรูปตัวเอส) การกลับรถทางแคบ การขับรถเลี้ยวมุมฉากต่าง ๆ การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายขนานกับขอบทาง

ขั้นตอนที่ 4

ฝึกหัดขับรถนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง ตามเส้นทางที่โรงเรียนคัดสรร เพื่อความปลอดภัยสำหรับนักเรียนฝึกใหม่