โทร.02-540-3333 info@upd.co.th

โรงเรียนสอนขับรถยูพีดี

หลักสูตรที่เปิดสอน

Get Thai Driving License (Cars and Motorcycles)
UPD Driving School

A: ได้เลย โรงเรียนสอนขับรถยูพีดี ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก การสมัครเรียนมีขั้นตอนดังนี้

1.สมัครเรียน หลักสูตรรถยนต์ หรือ รถจักรยานยนต์

2.เรียนทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ ครบ 15 ชั่วโมง

3.สอบภาคทฤษฎี (E-Exam) และภาคปฏิบัติ ที่โรงเรียนสอนขับรถยูพีดี

4.ได้รับใบรับรองเพื่อนำไปรับใบขับขี่ที่ขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ

Q:ค่าใช้จ่ายในการเรียนเท่าไร

A:หลักสูตรนี้สำหรับผู้ที่ยังไม่มีใบขับขี่

- หลักสูตรรถยนต์ 15 ชั่วโมง ทฤษฎี 5 ชั่วโมง และปฏิบัติ 10 ชั่วโมง ราคา 5,500 บาท

- หลักสูตรรถจักรยานยนต์ 15 ชั่วโมง ทฤษฎี 5 ชั่วโมง และปฏิบัติ 10 ชั่วโมง ราคา 1,000 บาท