โทร.02-540-3333 info@upd.co.th

โรงเรียนสอนขับรถยูพีดี

หลักสูตรสอนขับรถยนต์ 10 ช.ม.

 

สอนขับรถยนต์ 10 ช.ม.

หลักสูตรการสอนขับรถยนต์ (สำหรับ ผู้มีใบขับขี่แล้ว) จำนวน 10 ชั่วโมง (เกียร์ธรรมดา หรือ เกียร์อัตโนมัติ ) เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องเรียนขับรถเพิ่มเติมทักษะเทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย

ภาคปฏิบัติ ซึ่งมีเนื้อหาและชั่วโมงในการเรียนขับรถ จำนวน 10 ชั่วโมง ดังนี้

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถยนต์ จำนวน 3 ชั่วโมง
   การใช้รถยนต์เกียร์ธรรมดาหรือเกียร์อัตโนมัติ
   การบำรุงรักษารถและการตรวจเช็ครถประจำวัน
   การเตรียมความพร้อมในห้องโดยสารก่อนออกรถ
   การควบคุมและบังคับรถให้เคลื่อนที่ และการหยุดรถ
   การใช้คลัตช์ คันเร่ง และเบรกอย่างถูกต้อง
   การใช้เกียร์ในระดับความเร็วที่แตกต่างของรถยนต์เกียร์ธรรมดาหรือเกียร์อัตโนมัติ
   การใช้เกียร์ในสถานการณ์ต่าง ๆ
   การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง
 • การฝึกหัดขับรถตามท่าฝึกต่าง ๆ จำนวน 4 ชั่วโมง
   การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า
   การควบคุมความเร็วของรถ (การขับรถซิกแซกหรือการขับรถในทางโค้งรูปตัวเอส)
   การกลับรถทางแคบ
   การขับรถเดินหน้าและถอยหลังซองตรง
   การขับรถเลี้ยวมุมฉากต่าง ๆ
   การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายขนานกับขอบทาง
   การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุมฉาก
   การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านขวามุมฉาก
   การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุมฉาก
   การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่างด้านขวามุมฉาก
   การหยุดรถ การจอดรถ และออกรถบนทางลาดชันหรือสะพาน
   การหยุดรถบนทางราบ
   การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
 • ฝึกหัดขับรถนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง จำนวน 3 ชั่วโมง

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท