โทร.02-540-3333 info@upd.co.th

โรงเรียนสอนขับรถยูพีดี

สอบใบขับขี่มอเตอร์ไซค์

 

หลักสูตรสอบใบขับขี่มอเตอร์ไซค์

สอบใบขับขี่มอเตอร์ไซค์หลักสูตรการสอนขับรถจักรยานยนต์ จำนวน 15 ชั่วโมง พร้อมสอบได้ที่โรงเรียน ทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ รับรองโดยกรมการขนส่งทางบก
สอบใบขับขี่มอเตอร์ไซด์ หลักสูตรสอนรถจักรยานยนต์ พร้อมสอบขับขี่ได้ที่ โรงเรียน สอนขับรถ ยูพีดี เรียนพร้อมสอบจบหลักสูตร รับใบรับรอง นำไปออกใบขับขี่ได้ทั้วประเทศ

ภาคทฤษฎี ซึ่งมีเนื้อหาและชั่วโมงการอบรมและฝึกหัดขับรถ จำนวน 5 ชั่วโมง ดังนี้

 • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ชั่วโมง
 • ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัย มารยาทในการขับรถและสาเหตุและการป้องกันอุบัติเหตุ จำนวน 2 ชั่วโมง
 • ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษารถยนต์และอุปกรณ์ควบคุมภายในรถยนต์จำนวน 1 ชั่วโมง

ภาคปฏิบัติ ซึ่งมีเนื้อหาและชั่วโมงการอบรมและฝึกหัดขับรถ จำนวน 10 ชั่วโมง ดังนี้

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถยนต์ จำนวน 3 ชั่วโมง ได้แก่

 • การบำรุงรักษารถและการตรวจเช็ครถประจำวัน
 • การเตรียมความพร้อมในห้องโดยสารก่อนออกรถ
 • การควบคุมและบังคับรถให้เคลื่อนที่ และการหยุดรถ
 • การใช้คลัตช์ คันเร่ง และเบรกอย่างถูกต้อง
 • การใช้เกียร์ในระดับความเร็วที่แตกต่างของรถยนต์เกียร์ธรรมดาหรือเกียร์อัตโนมัติ
 • การใช้เกียร์ในสถานการณ์ต่าง ๆ

การฝึกหัดขับรถตามท่าฝึกต่าง ๆ จำนวน 4 ชั่วโมง ได้แก่

 • การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า
 • การควบคุมความเร็วของรถ (การขับรถซิกแซกหรือการขับรถในทางโค้งรูปตัวเอส)
 • การกลับรถทางแคบ
 • การขับรถเลี้ยวมุมฉากต่าง ๆ

ฝึกหัดขับรถนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง จำนวน 3 ชั่วโมง